top of page

Gedragscode van Toneelkring De Peerdentram

Deze gedragscode is van toepassing op alle leden, medewerkers en vrijwilligers van

Toneelkring De Peerdentram. Door bij De Peerdentram betrokken te zijn, ga je akkoord

met het naleven van deze gedragscode en het creëren van een veilige en respectvolle

leefomgeving voor iedereen.

1) We respecteren en ondersteunen elkaar als leden, medewerkers en vrijwilligers van het

theatergezelschap.

We behandelen elkaar met respect en waardigheid in alle situaties.

2) We tolereren geen discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, ras, religie, seksuele

geaardheid, handicap of andere persoonlijke kenmerken. We streven naar een

inclusieve en diverse leefomgeving waar iedereen zich veilig en welkom voelt.

3) We tolereren geen seksueel overschrijdend gedrag zoals ongewenste intimiteiten,

seksuele intimidatie of ander ongepast gedrag. Geen enkele vorm van seksueel misbruik of

grensoverschrijdend gedrag zal worden getolereerd en kan leiden tot disciplinaire

maatregelen, inclusief uitzetting uit de vereniging.

4) We zorgen ervoor dat alle medewerkers zich bewust zijn van deze gedragscode en

de consequenties van het niet naleven ervan. We moedigen iedereen aan om

eventuele zorgen of klachten over ongepast gedrag te melden bij de voorzitter of een van de

bestuursleden van het theatergezelschap.

5) We streven naar een veilige en respectvolle leefomgeving waar iedereen zich vrij

voelt om zichzelf te uiten en persoonlijke talenten te laten zien. We ondersteunen en

stimuleren elkaar om het beste uit onszelf te halen en samen te werken aan

succesvolle theaterproducties.

bottom of page