top of page

Privacybeleid van Toneelkring De Peerdentram

Onze gegevens

Adres: De Peerdentram, Juliaan Dillensstraat 46, 2018 Antwerpen

info@depeerdentram.be

website: https://www.depeerdentram.be

Jouw persoonsgegevens

Op onze website verzamelen wij onderstaande persoonsgegevens. Deze worden beheerd door onze toneelgroep voor het versturen van informatie betreffende onze toneelvoorstellingen of om contact met op te nemen bij vragen of reacties.

 

1. Inschrijven op de nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via onze website, bij het bestellen van tickets of door het doorgeven van je e-mail adres aan één van onze leden (acteurs, helpers, bestuursleden).  Indien je je hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief, houden we jouw e-mail adres bij.  Op die manier kan je e-mails ontvangen over onze toneelvoorstelling of ander nieuws.

 

Als je dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, dan geven wij je twee verschillende mogelijkheden:

– je klikt onderaan de nieuwsbrief op "Uitschrijven” of

– je stuurt ons een e-mail naar info@depeerdentram.be

2. Indien je een reactie achterlaat op de site, verzamelen we de data zoals getoond in het reactieformulier.

3. Indien je via de website contact opneemt met onze toneelkring, verzamelen we de data getoond in het contactformulier.

4. Indien je via onze website tickets reserveert, word je doorverwezen naar het platform van Eventbrite en zal je gevraagd worden het privacybeleid van Eventbrite te aanvaarden

 

Jouw persoonsgegevens worden door De Peerdentram beheerd en niet doorgegeven aan andere instanties of derden.

 

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Je beschikt over een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens.

1. Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Peerdentram. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen Je erkent dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

3. Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 

4. Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door De Peerdentram verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per e-mail naar: info@depeerdentram.be

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. 

Als je je recht van inzage uitoefent zullen we je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. 
7. Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van jouw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Deze website is gebouwd op het Wix platform en maakt gebruik van volgende cookies:

name
life span
purpose
svSession
Persistent
Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site
hs
Session
Security
XSRF-TOKEN
Session
Security
smSession
Persistent (Two weeks)
Identifies logged in site members
TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters)
Session
Security
TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters)
Session
Security
RequestID
Session
Track visitor behavior and measure site performance
bottom of page